GARANTİ UYGULAMALARI & TÜKETİCİ YASASI

06 Mart 2003 tarihinde, 4822 sayılı ''Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' kabul edilmiştir. Haziran.2003' de yürürlüğe giren 4822 sayılı kanun ile daha önceki 4077 sayılı ''Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'' da değişmiştir". AB uyum yasalarına göre hazırlanan bu kanun; Kurumsal firmaların kaliteli ürününü tercih eden, Ürünü uzman kişilerce montaj yaptıran, Kullanma klavuzu okuyarak ürünü kullanan, Garanti belgesini saklayan ve zamanı gelince kullanan bilinçli tüketiciler yaratmayı amaçlamaktadır.

Tanımlar-Madde 3 : Bu kanun imalatçı, ithalatçı ve sağlayıcı yanında bayi veya satıcıyı da yükümlülük altına almaktadır.

Ayıplı Mal-Madde 4 : Daha önceki kanunda 15 gün olan ayıplı malı satıcıya bildirme yükümlülüğü 30 güne çıkarılmıştır. Tüketici, bu ayıplı malı iade etme, başka bir mal ile bire bir değiştirme, onartma veya ölüm ve/veya yaralanmaya neden olan zararı tazminat olarak isteme hakkına sahiptir.

Ayıplı Mal-Madde 4 : Alınan malın ayıbı daha sonra çıkmış ise bunun satıcıya bildirme süreci 2 yıldır. (Garanti Süresi) Bu süre tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 5 yıldır.

Ayıplı Mal-Madde 4 : Ayıplı mal üzerine yada ambalajına, imalatçı veya üretici tarafından ''Özürlüdür'' ibaresinin kesinlikle konulmalıdır. Tüketici bunu aldığında, maldaki özür detaylı bir şekilde anlatılmalı ve faturasına da yazılmalıdır. Tabelada seri sonu, defolu satış vb. yazılan bina veya bölümler için mal üzerine etiketin konulmasına gerek yoktur.

Ayıplı Mal-Madde 4 : Güvenli olamayan mallar, özürlüdür etiketi ile bile satılamaz. Bu tür olumsuzlukları yaşamamak için, faturası veya sevk irsaliyesi üzerine, ''Eksiksiz ve Sağlam Olarak Teslim Aldım'' cümlesi ile tüketiciye kesinlikle imzalatılmalıdır.

Satıştan Kaçınma-Madde 5 : Teşhirde veya vitrinde bulunan ve üzerinde ''Numunedir'' veya ''Satılık Değildir'' yazılı etiketi bulunmayan malları, tüketici istediği takdirde bu malı satın alabilir.

Mesafeli Sözleşmeler-Madde 9/A : Tüketici sözleşmenin altına ''Uygundur'' diyerek imzasını atmadıkça bu tip sözleşmeler geçersizdir. (Telefon, elektronik ortam vb. satışlar için)

Fiyat Etiketi-Madde 12 : Malların veya ambalajların üzerine okunabilir şekilde, o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, malın üreticisinin ismi veya logosu ile özelliklerini içeren bir etiket konulması zorunludur.

Fiyat Etiketi-Madde 12 : Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark var ise tüketici lehine az olan fiyat geçerlidir.

Garanti Belgesi-Madde 13 : İmalatçı ve ithalatçı firmalar, sanayi malları için bakanlıkça onaylı ''Garanti Belgesi'' vermek zorundadır.

Garanti Belgesi-Madde 13 : Garanti süresi malın teslim tarihinde başlar ve en az 2 yıldır.(Daha önceki kanunda 1 yıldı.)

Garanti Belgesi-Madde 13 : Satıcı, garanti kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda malın, tüm onarım ve işçilik masraflarını karşılayarak karşılamak zorundadır.

Garanti Belgesi-Madde 13 : Malın 2. defa veya sık arızalanması durumunda tüketici, malın yenisi ile bir bir değiştirme veya ücretini isteme hakkına sahiptir.

Garanti Belgesi-Madde 13 : Tüketiciye teslim edilen ''Tanıtım ve Kullanım Klavuzu'' nda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

Tanıtma ve Kullanma Klavuzu-Madde 14 : Yurt içerisinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, bakım, ve basit onarıma ilişkin Türkçe klavuz ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri taşıyan etiketle satılması zorunludur. Tanıtım ve Kullanım Klavuzu, tüketici karşısında malı koruyan tek unsurdur. Bu yüzden Tanıtım ve Kullanım Klavuzu' nu kesinlikle tüketiciye anlatılarak teslim edilmelidir.

Satış Sonrası Hizmetler-Madde 15 : İmalatçı ve ithalatçı firmalar, sanayi malları için belirlenen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak zorundadır. Madde 13 ve 15' de istenilen yükümlülükleri Servomatik, yurt çapına yaygınlaştıdığı servis hizmeti ile yürütmektedir. Satıcılarımız bu konuya daha titiz bakmalı ve servis çalışmasını en iyi şekilde destek vermelidir.

© 2013 BOĞAZİÇİ İTHALAT , ALL RIGHTS RESERVED              |              Bookmark and Share

E - BÜLTEN ÜYELİĞİ                                                           SMEG Türkiye    SMEG Türkiye    Boğaziçi İthalat    SMEG Türkiye

En güncel gelişmeler ve en yeni haberler, bültenimize üye olan kullanıcılar için özel olarak gönderilecektir.